Účetnictví versus daňová evidence

Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví se vztahuje na účetní jednotky, které jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Tyto právnické osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne vzniku až do svého zániku. V případě, že rozhodnete založit společnost v daňovém ráji například na Maltě, Nizozemí či v Irsku, ale budete podnikat …

Continue Reading

Trocha teorie k účetnictví

Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Účetnictví i daňová evidence jsou hlavním zdrojem informací pro rozhodování široké skupině ekonomických uživatelů, a to nejen uvnitř start-upu, mikrofirem, ale především vně společnosti. Představte si situaci, že budete žádat o podporu investora či poskytnutí úvěru banky. Copak jim předložíte? V první řádě to budou účetní výkazy, rozvaha a výsledovka, přehled o finančních tocích (cash flow) …

Continue Reading

Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Zdanění zisku obchodní společnost neboli korporace je upraveno stejně jako fyzické osoby zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vychází se přitom z účetnictví, které je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Korporace, jak jsme si řekli dříve jsou povinny vést účetnictví, tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz majetku a jiných aktiv, …

Continue Reading

Jak číst účetní výkazy

Co čtu Lifestyle

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například …

Continue Reading

Startup a zajištění účetnictví

O'kapa lite Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Většina nových společností vzniká v obývacím pokoji, v garáží. Zde je podnikatelský záměr v plenkách. Postupně kreslíte třeba pomocí myšlenkových map své nové podnikání nepotřebujete nic účtovat. Nemáte žádné sklady, žádné pohledávky a závazky, žádný obchodní majetek, žádné zákazníky. Váš záměr získává jasnější obrysy. Máte produkt, službu, namyšlené procesy, jak získat zákazníka, jak se prezentovat, co vše zařídit. …

Continue Reading