Valná hromada s.r.o.

Právní minimum pro startupy Účetní zajištění Start-upu

Valná hromada je tedy orgánem, který je složen všemi společníky. Každý společník má právo účastnit se zasedání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších věcech společnosti. Okruh působnosti valné hromady je opravdu široký, vyjmenovává je zákon či je upraven společenskou smlouvou. Až na výjimky valná hromada nesmí zasahovat do obchodního vedení společnosti, který přísluší jednatelům. …

Continue Reading

Sazba a výpočet daně

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Sazba daně činí. Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně. Nejlépe si ukážeme na příkladu. Máme čtyři kamarády a kolegy. Společně přišli s nápadem na software, který by mohli nabízet dalším společnostem. Doufají růst …

Continue Reading

Vzdělávání, vzdělání

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Startup je o nápadu a jeho realizování. Člověk, aby zrealizoval svůj nápad a sen musí najednou zastat mnoho profesí, které předtím nikdy nedělal. Rychle získává znalosti z oborů, které před pár týdny netužil, že existují. Podnikání je neustálý proces vzdělávání se. Škoda na podnikání nepřipraví, teorie bez praxe nestačí. Naopak praxí člověk se dozví strašně …

Continue Reading

Startup a zajištění účetnictví

O'kapa lite Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Většina nových společností vzniká v obývacím pokoji, v garáží. Zde je podnikatelský záměr v plenkách. Postupně kreslíte třeba pomocí myšlenkových map své nové podnikání nepotřebujete nic účtovat. Nemáte žádné sklady, žádné pohledávky a závazky, žádný obchodní majetek, žádné zákazníky. Váš záměr získává jasnější obrysy. Máte produkt, službu, namyšlené procesy, jak získat zákazníka, jak se prezentovat, co vše zařídit. …

Continue Reading

Storytelling aneb příběh do podnikání patří

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Češi umí přijít se skvělými nápady, ale zpravidla se nám nedaří byznysově využít. Začínající podnikatel může mít nápadů na rozdávání, ale když je má realizovat, tak najednou zjistím, že je mu byznysově nedaří využít. Je to nejen můj problém, ale problém většiny podnikatelů. Jinak bychom mohli konkurovat mekce startupů Izraeli. Sice vlády až na pana …

Continue Reading

Peníze na prvním místě

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

V článku Financování startupu jsem se zabýval možností financování začínající společnosti, která míří výše. U startupu jsou možnosti financování o něco větší, nežli tomu je u mikropodnikání, které má spíš lokální charakter. Zaujala mě studie na Smallbiztrands.com, která udělala průzkum mezi začínající americkými podnikateli. Výsledek mě zaujal, neboť 69 % malých amerických podnikatelů rozjíždí svůj byznys …

Continue Reading

Mikrobyznys

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Obchodník v Babylóně, svobodný farmář u města Ur, čínský obchodník s hedvábím či Féničané byli podnikatelé na úsvitu starověkého světa, na úsvitu podnikání. Obchod nejdříve probíhal na základě barteru, prostřednictvím malých transakcí a směn. Byli to malí podnikatelé, firmy, které řídí jedna osoba, a to osoba tehdy i dnes zastává tolik funkcí: výkonný, finanční a obchodní ředitel, …

Continue Reading

Financování startupu

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Nedílnou součásti startu podnikání je hlídání a shánění financí. Pro začínajícího podnikatele je to často velmi zásadní a palčivá otázka: Odkud vezmu peníze na financování svého podnikání? Odpověď se může zdát velmi prostá, ale zároveň je dost záludná. Záleží na mnohých faktorech. Nicméně věřte, že můžete začít podnikat s málem. Není zapotřebí mít miliony korun, abyste …

Continue Reading

Startup a mikrobyznys

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Dnes startuje série věnující se účetní a daňové problematice startují a mikrobyznysu. Budu moc rád za váš feedback. Startup lze přeložit z angličtiny jako „spuštění, uvedení nové společnosti“ či jednodušeji nastartování nového businessu.  Termín startup se poprvé objevil ve známém ekonomickém magazínu Forbes v roce 1976 v souvislosti s nově budovanými technologickými společnostmi v USA. Sedmdesátá léta byla přelomová …

Continue Reading

Člověče, neboj se podnikání! Máš na to!

Co čtu Lifestyle

Startup je velmi přitažlivé slovo pro mnohé mladé lidi, kteří touží splnit si svou vizi nové služby či produktu, který by svět udělal lepším. Ale svůj sen se neodváží začít žít, protože mají obavy, že by jejich finance nestačily. Nepotřebujete nutně miliony dolarů, abyste rozjeli štíhlý startup za desítky či stovky dolarů. Vítejte ve světě, …

Continue Reading