Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Zdanění zisku obchodní společnost neboli korporace je upraveno stejně jako fyzické osoby zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vychází se přitom z účetnictví, které je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Korporace, jak jsme si řekli dříve jsou povinny vést účetnictví, tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz majetku a jiných aktiv, …

Continue Reading

Jak číst účetní výkazy

Co čtu Lifestyle

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například …

Continue Reading

Lean Canvas

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Než se do všeho pustíte, nezapomeňte si připravit podnikatelský plán. Není třeba vypisovat dlouhé eseje o vašem podnikání, plány, popisy procesů. Podnikání je neustálý proces učení se a reagování na změny. Svůj podnikatelský plán je třeba čas od času oprášit. Podnikatelský plán nemusíte sepisovat, ale není od věci zformulovat své myšlenky na papír. Jedním z nejznámějších …

Continue Reading