Účetnictví versus daňová evidence

Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví se vztahuje na účetní jednotky, které jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Tyto právnické osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne vzniku až do svého zániku. V případě, že rozhodnete založit společnost v daňovém ráji například na Maltě, Nizozemí či v Irsku, ale budete podnikat …

Continue Reading

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Co čtu Lifestyle

Pandemie a EU nám přinášejí mnoho změn, které se dotýkají snad každého. Jedna z oblastí jsou daně. Daň z přidané hodnoty je nepřímá daň, kterou platíme všichni při nákupu produktů. Nemáte ji rádi, protože zdražuje finální hodnotu zboží či služby. Jako občané DPH bereme jako nutné zlo, které plní státní kasu.  Co potom podnikatele, kteří …

Continue Reading

Daň z přidané hodnoty

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Daň z přidané hodnoty známější pod svou zkratku DPH. Této dani ani jako občan, ani jako podnikatel neuniknete. Jedná se o univerzální daň. Tato daň je založena na tom, že podnikatel musí odvést státu z obchodu část hodnoty.  Odvádí DPH jen ten podnikatel, který je plátce DPH. Pokud plátcem není, DPH neodvádí a pouze platí v ceně zboží …

Continue Reading

Startup a zajištění účetnictví

O'kapa lite Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Většina nových společností vzniká v obývacím pokoji, v garáží. Zde je podnikatelský záměr v plenkách. Postupně kreslíte třeba pomocí myšlenkových map své nové podnikání nepotřebujete nic účtovat. Nemáte žádné sklady, žádné pohledávky a závazky, žádný obchodní majetek, žádné zákazníky. Váš záměr získává jasnější obrysy. Máte produkt, službu, namyšlené procesy, jak získat zákazníka, jak se prezentovat, co vše zařídit. …

Continue Reading

Předmět DPH

Daňová problematika Základy podnikové ekonomie

Zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) je poměrně velkým strašákem začínajích podnikatelů. Být či nebýt plátcem? Mnohdy o to běží… Přinese mi DPH výhody či nadměrnou administrativu? V novém seriálu se podíváme DPH na zoubek. V prvním díle se podíváme na předmět daně. Předmět daně je definován v § 2 zákona č. 235/2004 Sb., …

Continue Reading

Aplikace první snížené sazby DPH při rekonstrukcích domů a bytů

Základy podnikové ekonomie

Mnozí stavebníci tápou, kdy mají aplikovat první sníženou sazbu DPH na stavební a montážní práce na dokončené stavbě. Budeme vycházet z předpokladu, že služby jsou poskytovány neplátcům DPH tedy fyzickým osobám nepodnikatelům. Zákon o dani z přidané hodnoty v § 48 stanoví, že první snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na …

Continue Reading