Dlouhodobý nehmotný majetek

Základy podnikové ekonomie

DLNM je věcně vymezen v § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jedná se zejména o následující položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, pokud byly vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi anebo pokud byly nabyty od jiných osob. Ocenění tohoto majetku v jednotlivém případě převyšuje 60 000 …

Continue Reading