Dlouhodobý hmotný majetek

O'kapa lite

Dlouhodobý hmotný majetek je věcně vymezen v § 7 vyhlášky 500/2002 Sb. Jedná se zejména o následující položky: Pozemky bez ohledu na výši ocenění. Stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti: budovy, stavby, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vodní přípojky …

Continue Reading