Účetnictví versus daňová evidence

Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví se vztahuje na účetní jednotky, které jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Tyto právnické osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne vzniku až do svého zániku. V případě, že rozhodnete založit společnost v daňovém ráji například na Maltě, Nizozemí či v Irsku, ale budete podnikat …

Continue Reading

Trocha teorie k účetnictví

Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Účetnictví i daňová evidence jsou hlavním zdrojem informací pro rozhodování široké skupině ekonomických uživatelů, a to nejen uvnitř start-upu, mikrofirem, ale především vně společnosti. Představte si situaci, že budete žádat o podporu investora či poskytnutí úvěru banky. Copak jim předložíte? V první řádě to budou účetní výkazy, rozvaha a výsledovka, přehled o finančních tocích (cash flow) …

Continue Reading

Daňová evidence

Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Pro podnikatelé, kteří jsou fyzické osoby a nejsou účetní jednotky se zjišťuje základ daně z daňové evidence. Daňová evidence je obdobou jednoduchého účetnictví. Přímo jednoduché účetnictví je vyhraněno pro nepodnikatelské subjekty s majetkem do 3 000 000 Kč. Daňová evidence oproti účetnictví je významně méně administrativně náročná. Zachycuje podle zásady jednoduchosti pouze peněžní toky, které souvisejí s podnikáním, stav majetku …

Continue Reading

Mikrofirmy

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Mikrofirmy jsou společnosti, které stojí a padají na jednom člověku. Zakladatel, je výkonný, finanční a obchodní ředitel, manažer, specialista, marketér i účetní. Tedy typický český živnostník či majitel s. r. o. o jednom člověku. Mikrofirmy jsou důležitým článkem lokální ekonomiky. Uspokojují potřeby členů místní komunity a často přesahují hranici regionů. Mikrofirmy jsou společnosti, které úspěšně …

Continue Reading

Vzdělávání, vzdělání

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Startup je o nápadu a jeho realizování. Člověk, aby zrealizoval svůj nápad a sen musí najednou zastat mnoho profesí, které předtím nikdy nedělal. Rychle získává znalosti z oborů, které před pár týdny netužil, že existují. Podnikání je neustálý proces vzdělávání se. Škoda na podnikání nepřipraví, teorie bez praxe nestačí. Naopak praxí člověk se dozví strašně …

Continue Reading

Startup a zajištění účetnictví

O'kapa lite Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Většina nových společností vzniká v obývacím pokoji, v garáží. Zde je podnikatelský záměr v plenkách. Postupně kreslíte třeba pomocí myšlenkových map své nové podnikání nepotřebujete nic účtovat. Nemáte žádné sklady, žádné pohledávky a závazky, žádný obchodní majetek, žádné zákazníky. Váš záměr získává jasnější obrysy. Máte produkt, službu, namyšlené procesy, jak získat zákazníka, jak se prezentovat, co vše zařídit. …

Continue Reading

Storytelling aneb příběh do podnikání patří

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Češi umí přijít se skvělými nápady, ale zpravidla se nám nedaří byznysově využít. Začínající podnikatel může mít nápadů na rozdávání, ale když je má realizovat, tak najednou zjistím, že je mu byznysově nedaří využít. Je to nejen můj problém, ale problém většiny podnikatelů. Jinak bychom mohli konkurovat mekce startupů Izraeli. Sice vlády až na pana …

Continue Reading

Lean Canvas

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Než se do všeho pustíte, nezapomeňte si připravit podnikatelský plán. Není třeba vypisovat dlouhé eseje o vašem podnikání, plány, popisy procesů. Podnikání je neustálý proces učení se a reagování na změny. Svůj podnikatelský plán je třeba čas od času oprášit. Podnikatelský plán nemusíte sepisovat, ale není od věci zformulovat své myšlenky na papír. Jedním z nejznámějších …

Continue Reading

Neotálejte s rozjezdem podnikání

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Pokud víte, s čím chcete pomoct lidem neodkládejte rozjezd podnikání. Zakladatel The Ideas Lab John Wiliams ve svém bestselleru Začni vydělávat na tom, co tě baví s podtitulem Nastartujte své podnikání do 30 dnů krok za krokem vás dokáže provést 30denním projektem krok po kroku. Podobných publikací na trhu je několik. Jsou velmi užitečné pro podnikatele ve …

Continue Reading

Pár kroků, abyste mohli rozjet mikrobyznys hned teď

Startup a mikrobyznys Účetní zajištění Start-upu

Pro rozjezd podnikání nepotřeba balík peněz, ale co naprosto potřebujete je mít službu či produkt, který chcete prodávat. Poskytování služeb je zpravidla levnější, rychlejší. Nejsložitější je vždy najít zákazníky, kteří jsou ochotní za produkt či službu zaplatit. Můžete mít skvělý produkt, ale pokud o něj nebude mít nikdo zájem, nemáte nic. Proto na začátku nemusíte …

Continue Reading