Parchanti z Jihu 1: Takový to byl muž

Co čtu Lifestyle O'kapa lite

Komiks Parchanti z Jihu mě zcela nadchl svou surovostí, dokonalým scénářem a kresbou. Tento grafický román přečtete jedním dechem. Příběh má skvělý spád, atmosféru pravého amerického buranova a svou vlastní pokřivenou poetiku. Jako malý parchanti se těšíte na další díl. Parchanti z Jihu se opravdu povedl. Lidi, tento román si přečtěte! V každé zemi je …

Continue Reading

Spotřební daně

Daně a účetní zajištění startupu O'kapa lite Účetní zajištění Start-upu

Spotřební daně jsou harmonizovány v souladu s evropskou legislativou a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daní několikrát novelizován. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby spotřebních daní se přibližovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se režim osvobození od daně a podobně. Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou minerální oleje, líh, pivo, víno, …

Continue Reading

Startup a zajištění účetnictví

O'kapa lite Startup a účetnictví Účetní zajištění Start-upu

Většina nových společností vzniká v obývacím pokoji, v garáží. Zde je podnikatelský záměr v plenkách. Postupně kreslíte třeba pomocí myšlenkových map své nové podnikání nepotřebujete nic účtovat. Nemáte žádné sklady, žádné pohledávky a závazky, žádný obchodní majetek, žádné zákazníky. Váš záměr získává jasnější obrysy. Máte produkt, službu, namyšlené procesy, jak získat zákazníka, jak se prezentovat, co vše zařídit. …

Continue Reading

Dlouhodobý hmotný majetek

O'kapa lite

Dlouhodobý hmotný majetek je věcně vymezen v § 7 vyhlášky 500/2002 Sb. Jedná se zejména o následující položky: Pozemky bez ohledu na výši ocenění. Stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti: budovy, stavby, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vodní přípojky …

Continue Reading