Moje daně

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Česká republika u digitalizace státní správy rozhodně nepatří mezi evropské přeborníky. Musím tedy uvítat, že konečně ministerstvo financí a finanční správa spustily online finanční úřad dostupný ze stránky www.mojedane.cz.Úplná novinka to není, již dříve fungoval daňový portál, který využívalo pouze 220 tisíc uživatelů. Ministerstvo si slibuje, že se řady uživatelů významně rozšíří. Vyřídit daně by mělo …

Continue Reading

Daňové dopady na prodej podílu v s. r. o.

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

U startupů se může stát, že vám jiná firma nabídne odkup ať celého podílu nebo částečného podílu ve vaší firmě. První reakce je reakce strýčka Donalda, rozsvítí se jako vánoční stromeček a vidí jen dolary. Druhá reakce bývá, jak to zdaním a co si za to koupím. Co si za to koupíte, nechám čistě na …

Continue Reading

Jednatelé a daně

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Společnost uzavírá s jednatelem smlouvu o výkonu funkce, která je zdánlivě shodná s klasickým pracovním poměrem. Zdánlivě píšu záměrně, neboť vztah mezi jednatelem a společností není pracovněprávním vztahem. Jednatel není v pracovním poměru se společností, nepodléhá zákoníku práce. Funkce jednatele je upraven v zákoně o obchodních korporacích a občanském zákoníku. Je odpovědný za obchodní vedení společnosti a nikdo nesmí …

Continue Reading

Konstrukce základu daně z příjmů

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Zákon o dani z příjmů zdůrazňuje, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví. České účetnictví upravuje zákon o účetnictví, vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a České účetní standardy. Pokud účetní jednotka postupuje v souladu s legislativou …

Continue Reading

Rodinná korporace

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

V rodinné korporaci podnikají a působí rodinní příslušníci. Nejedná se o právnickou osobu, ani o obchodní korporaci, nemusí vést účetnictví. Je to volné navázání na rodinné podnikání před nástupem totality. Rodinný podnik je postavený na spolupráci členů rodiny, kteří spolu podnikání. Zpravidla se jedná o manžele a děti, neboť je to daňově relativně výhodná kombinace. …

Continue Reading

Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Zdanění zisku obchodní společnost neboli korporace je upraveno stejně jako fyzické osoby zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vychází se přitom z účetnictví, které je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Korporace, jak jsme si řekli dříve jsou povinny vést účetnictví, tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz majetku a jiných aktiv, …

Continue Reading

Poplatník v paušálním režimu

Daně a účetní zajištění startupu Účetní zajištění Start-upu

Poplatník v paušálním režimu je novinka roku 2021. Je vhodný jen pro určité podnikatele. Bohužel v paušálním režimu nemůže být poplatník, který má příjmy ze zaměstnání, či příjmy z kapitálového majetku či z nájmu přesahující 15 tis. Kč. Bohužel hodně podnikatelů, kteří začínají podnikat při zaměstnání nemůžou do paušálního režimu přijít. Není vhodný ani pro podnikatele, který má partnerku …

Continue Reading

WordPress

Co čtu Lifestyle

Jeden redakční systém vládne internetu. Je jím WordPress. Uvádí se, že 33 % webových stránek na světě běží ve WordPressu, což je nepředstavitelné číslo. WordPress umožňuje komukoliv vytvořit jednoduché, ale i velmi komplikované webové stránky, diskusní fóra, e-shopy s využitím předem připraveného designu, ale i na míru dělaného. WordPress je pro všechny. Pro lidi, korporace …

Continue Reading

Jak číst účetní výkazy

Co čtu Lifestyle

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například …

Continue Reading

Liga Spravedlnosti: Žádná spravedlnost

Co čtu Lifestyle

Přebal knihy Liga Spravedlnosti: Žádná spravedlnost hlásí, že se můžeme těšit na komiksovou událost roku! Opravdu je tomu tak? Můžeme se těšit na sérií nových události? Nová série má rozvíjet zásadní události v nové éře DC. Navazuje na zásadní trilogii TEMNÉ NOCI: METAL. V trilogii se otevřely nové dějové linie. Do hry vstoupili alternativní Batmanové, vyprofilovaly se …

Continue Reading