Aplikace první snížené sazby DPH při rekonstrukcích domů a bytů

Základy podnikové ekonomie

Mnozí stavebníci tápou, kdy mají aplikovat první sníženou sazbu DPH na stavební a montážní práce na dokončené stavbě. Budeme vycházet z předpokladu, že služby jsou poskytovány neplátcům DPH tedy fyzickým osobám nepodnikatelům.

Zákon o dani z přidané hodnoty v § 48 stanoví, že první snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

Aby tedy bylo možné aplikovat sazbu daně ve výši 15 %, musí se v první řadě jednat o poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Bohužel zákon v daném ustanovení neobsahuje žádné konkrétní vymezení stavebních a montážních prací, ani neposkytuje odkaz na jinou právní normu. Zákon o dani z přidané hodnoty však v jiném ustanovení (viz § 92e) považuje za stavební a montážní práce pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti činnosti spadající pod kódy klasifikace CZ-CPA 41-43. Domnívám se tedy, že stejná klasifikace by měla být použita i u stavebních a montážních prací provedených na dokončených stavbách pro bydlení a sociální bydlení. Do tohoto režimu spadají i dodávky zboží (zařízení) s instalací nebo montáží.

Zákon o DPH pak definuje, co se rozumí stavbou pro bydlení a stavbou pro sociální bydlení (příslušné pasáže zákona Vám posílám přílohou), přičemž se odvolává na katastr nemovitostí. Vzhledem k výslovnému odkazu na katastrální předpisy se domnívám, že při posuzování statusu konkrétní nemovitosti je možné vycházet z údajů uváděných v katastru nemovitostí. Z hlediska DPH by pak mělo být rozhodující stavebně právní zařazení stavby – pokud je tedy stavba podle stavebních předpisů rodinným domem (resp. je v katastru nemovitostí vedena jako rodinný dům), zůstává rodinným domem i pro účely DPH, a to i v případě, že je užívána např. jako sídlo nebo kancelář firmy. I v takovém případě je tedy možné aplikovat sazbu daně ve výši 15 %. Pokud je nemovitost naopak vedena jako rekreační objekt (stavba ubytovacího zařízení), nejsou splněny podmínky pro aplikaci první snížené sazby DPH a je nutné fakturovat s 21% DPH, a to i v případě, že majitel v dané nemovitosti trvale bydlí.

1 thought on “Aplikace první snížené sazby DPH při rekonstrukcích domů a bytů”

  1. Z pohledu dnesniho clanku je prvni vyznamnou vyjimkou ze zakladniho pravidla pri stanoveni sazby dane ustanoveni § 48 ZDPH. Zde se lze docist, ze prvni snizena sazba dane – 15 % se uplatni pri poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci provedenych na dokoncene stavbe, pokud se jedna o stavbu pro bydleni nebo stavbu pro socialni bydleni .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *