Někdo to rád chilli

Co čtu Lifestyle

Někdo to rád horké, někdo zas rád chilli. Chilli paprička, známá také jako feferonka nebo též kayenský pepř či kajenský pepř. Tolik názvů máme v češtině pro velmi peprné papričky, které dokážou rozohnit leckterý mlsný jazýček. Inspiraci k jejich využití nalezneme v nové Chilli kuchařce. Chilli má tolik podob, barev, velikostí a hlavně má různou …

Continue Reading

Aplikace první snížené sazby DPH při rekonstrukcích domů a bytů

Základy podnikové ekonomie

Mnozí stavebníci tápou, kdy mají aplikovat první sníženou sazbu DPH na stavební a montážní práce na dokončené stavbě. Budeme vycházet z předpokladu, že služby jsou poskytovány neplátcům DPH tedy fyzickým osobám nepodnikatelům. Zákon o dani z přidané hodnoty v § 48 stanoví, že první snížená sazba daně (15 %) se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na …

Continue Reading

Ocenění majetku

Základy podnikové ekonomie

Oceněním při pořízení dlouhodobého majetku se v souladu se zákonem o účetnictví rozumí: Pořizovací cena, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Tato cena se použije v případě pořízení dlouhodobého majetku dodavatelským způsobem. Reprodukční pořizovací cena, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Touto cenou …

Continue Reading